.WHAT Y0U ARE, WE ALS0 WERE........................WHAT WE ARE, Y0U ALS0 WiLL BE.

Červen 2006

Emoce

29. června 2006 v 14:20 | HřbiTovanda |  -Fantastické a magické z hlediska psychiatrie
Emoce nazýváme ne zcela správně jako hnutí mysli
Jsou základní 4 emoce, od nichž se dají odvodit ty ostatní: strach, smutek, radost, zlost.
Emoce vznikají buď způsobem adekvátním, nebo indekvátním. Adekvátní způsob vzniku emoce je situace, při níž všichni normální lidé reagují stejným způsobem: při dobré zpávě mají radost, při úmrtí blízké osoby smutek. Inadekvátní způsob je dráždění mezimozku nebo spánkového laloku elektrickým proudem, mozková choroba, otrava nějakým jedem.
Hnutí mysli se projeví:
1) duševním pocitem každému známým a typickým pro tu emoci
2) tělesnými příznaky ( zčervenání, změna dechu apod.)
3) mimickými a gestikulačními projevy ( smích, pláč, útěk, cenění zubů . . .)
Vlivem civilizace a kultury se lidé naučili své emoce ovládat. Jsou lidé senzitivní, kteří na malou příhodu ihned reagují velkým hnutím mysli, a lidé klidní, chladní , "které nic nerozhází".
Silné emoce může způsobit třeba smrt. Stálé nepříjemné emoce zlosti, strachu , smutku.. můžou vést až k onemocnění jater , svědění kůže, onemocnění tl. střeva atd.
____________________________________________________________________________
NÁLADA
- je pro určitou trvající dobu duševní dispozice, příznivá vzniku určitých pocitů a hnutí mysli. Je to pohotovost k těmto pocitům a hnutím mysli, přitom však již většinou přítomna trvalá lehká emoce velmi nepatrné intenzity.
____________________________________________________________________________
RADOST
Subjekt má velmi příjemný pocit, vše se jeví hezkým, příjemným, růžovým, jsou naděje do budoucna, radost z existence, pocit štěstí, spokojenosti. Při některých duševních chorobách je trvale veselá nálada.
____________________________________________________________________________
SMÍCH
-je projevem veselosti. Vlivem choroby propuká u někoho neztišitelný smích, záchvatovitý, při kterém popřípadě ochabne svalstvo tak, že s ečlověk neudrží na nohou. Takový smích vzniká bez zevní příčiny. Smích je reakcí na komickou situaci.
____________________________________________________________________________
SMUTEK
-opakem radosti. Je to normální reakce na událost, která se nás dotýká v nepříznivém smyslu, znamená ztrátu, zhasnutí naděhe, křivdu, nevděk. Někteří lidé celý život inklinují k smutku, jasou stále depresivní. Při smutku nechutná jíst, zájem o ostatní poklesl, nelze se soustředit na nic jiného než na vlastní žal, nespí se. Dříve společenská forma předepisovala, aby vdova jeden rok "nosila smutek". U nás je barvou smutku černá, v Číně bílá.
____________________________________________________________________________
PLÁČ
Projevem smutku je pláč s typickou grimasou a slzami. Děti pláčí hodně, ženy pláčí snadno a ve stáří se opět více pláče. Jsou choroby, při nichž se pláč dostavuje bez příčiny a trvá několik minut. Při hysterii jsou pláče i hodiny trvající. V dojetí se slzí. říká se "ronit krokodýlí slzy"
____________________________________________________________________________
ZLOST
Tam, kde někdo reaguje smutkem ( křivda..), jiný reaguje zlostí. Je to starý afekt, řešení siituace násilím, zdolávání nepřítele. Při zlosti se mění tělesná činnost, vydává se více noradrenalinu, ale i hormonu adiuretinu. Krevní tlak stoupá a srdeční rychlost se urychluje. Člověk při zlosti většinou zčervená, někdo zbledne.
Někdo je celý život zlostný. Jsou psychopati násilníci, vzteklouni,obávaní rváči, jsou lidé bez srdce, kteří zmlátí a nelitují. Lidé snížené inteligence jsou někdy schopni strašlivých vzteků.Velmi vzteklí bývají někdy epileptici., při vzteku vyvíjejí nadměrnou sílu.
____________________________________________________________________________
ÚZKOST A STRACH
Úzkost nemá strach, subjekt neví, čeho se bojí. Pocit úzkosti je těžko vyličitelný. je to spíše pocit tělesný, srdeční, žaludeční, střevní. Svírá to hruď. Je neklid jako předtucha, že se něco stane, ale zcela neurčitá, bez předmětu. Je velmi trýznivá. Úzkostklivost vzniká za nejrůznějších okolností, např. frustrací, tj. selháním výkonu, nezdarem. Jakmile je jakkoli ohrožena existence subjektu, jeho hodnot, vzniká anxiozita( úzkostnost).
Strach v běžném slova smyslu má vždy přecmět. Člověk se bojí nemoci- určité nemoci, stáří, zchudnutí, dopravní nehody, zlodějů, .. Předmětemvšech strachů je zničení nebo ohrožení hodnot, zekména hodnoty pro jedince nejvyšší, vlastního života.
Strach chránil člověka. Způsobil, že člověk utíkal před nebezpečím. Strach o život a existenci byl jedním z činitelů, který přispěl k budování civilizace, ochrany před dravými zvířaty atd.
Každý člověk má strach, statečný má také strach, ale překonává jej. Jsou neurózy a psychózy, jejichž hlavními příznaky je strach. Když má člověk strach, hledá ochranu, potřebuje se schovat, prosit o pomoc. Je přirozené, že člověk, který prožil bouřku a hromy a blesky, soptění sopek, zemětřesení, povodně, lesní požáry, si tyto jevy nějak vykládal, tj. působením vyšších bytostí. Hleděl si tyto bytosti usmiřovat, obětoval jim.
Člověk se bojí zániku, smrti, nechce věřit, že smrtí vše přestane; snad i tento strach přispěl ke vzniku učení o posmrtném životě.
Děti se nemäjí strašit tmou a strašidly, stávají se z nich neurotici, kteří se třeba na celý život bojí tmy a nadpřirozených bytostí, a ttrpí nejrůznějšími fobiemi.

10.6. 2006

10. června 2006 v 19:52 | HrbiTovanda
10.6. 2006 - obrázek G0thic lolit4 , Murder girl
- báseň Konečná