.WHAT Y0U ARE, WE ALS0 WERE........................WHAT WE ARE, Y0U ALS0 WiLL BE.

Září 2006

František Gellner - biografie

29. září 2006 v 22:05 | HřbiTovanda |  +FranTišeK GellneR
František Gellner, český básník, buřič a provokatér v životě i v umění. Narodil se 19. června 1881. Pocházel z rodiny židovského obchodníka ze středních Čech. Studoval několik vysokých škol, ve Vídni, Mnichově, Drážďanech a v Paříži, ale žádnou z nich nedokončil. Díky otci, zámožnému podnikateli, tíhl k bohémskému životu - miloval hospody, kavárny, alkohol a socialistické myšlenky. Už v mládí se dostal k moderním literárním časopisům s anarchistickými tendencemi. Na jeho tvorbu měl značný vliv J.S.Machar, se kterým se spřátelil a později s ním i spolupracoval. Stal se členem anarchistického spolku S.K.Neumanna (stejně jako Fr.Šrámek nebo M.Majerová). Onemocněl syfilidou, a to se promítlo do jeho tvorby - stal se básníkem smutné erotiky s odhalenou sexualitou.Náměty ke své tvorbě čerpal ze svého života a temperamentu (nesplněná touha po lásce, hořké poznání vlastních slabostí a ošklivosti)Používal v té době tabuizovaná slova, prvky písňových žánrů, lidové výrazy i vulgarismy => navazoval na Havlíčka a Verlaina.Gellnerova tvorba měla stejné rysy jako jeho život a jako autor sám: byla provokativní, ironická,revoltující a nevázaná.Po studiích a po vojně pracoval jako redaktor v brněnských lidových novinách a také literárně tvořil.
Roku 1914 byl povolán na frontu první světové války, avšak ještě 13. září téhož roku byl prohlášen za nezvěstného.

básnické sbírky:
  • Po nás ať přijde potopa (1901)
  • Radosti života (1903)
  • Nové verše (1919) - nese určité známky zklidnění, vyšla až po autorově smrti
Gellner také psal politickou satiru, politické kuplety, fejetony i povídky, kreslil obrázky na politická témata.
Další dílo:
  • Cesta do hor a jiné povídky (1914)
______________________________________________________________

J.H.Krchovský - biografie

29. září 2006 v 21:48 | HřbiTovanda
Básník J. H. Krchovský (vl. jménem Jiří Hásek) se narodil 22.4. 1960 v Praze, kde také žije.
Poezii se věnuje od konce sedmdesátých let, v roce 1998 vydalo brněnské nakladatelství Host jeho sebrané dílo - svazek Básně.
Krchovského groteskní, rýmovaná a pečlivě rytmizovaná poezie se navrací k tradici české dekadence, jejímiž konstantními symboly jsou smrt, bolest a zmar zahalené do dusivého alkoholicko-erotického oparu.
.

Dosud knižně vydal:

Noci, po nichž nepřichází ráno (1978-1991; Host 1991)
Leda s labutí (1992-1996; Host 1997)
Dodatky... (1978-1996; Host 1997)
Básně (souborné vydání předešlých titulů; Host 1998)
Vše nejlepší... (výbor 1978-1997; Maťa 1998)
Poslední list (1998-2003; Petrov 2003)
Nad jedním světem (2003-2004; Host 2004)
Mladost - radost (juvenálie 1978-1981; Větrné mlýny 2005)
____________________________________________________________

Luis Royo - biografie

28. září 2006 v 11:20 | HřbiTovanda |  >>LuiS RoYo
Luis Royo
LUIS ROYO
Luis Royo se narodil roku 1954 ve městě Olalla, Teruel (Španělsko). Vystudoval technické rýsování, kreslení, dekoraci a design interiérů na Vysoké škole Průmyslové (Industrial Mastery School) a škole Aplikovaných Umění (Applied Arts School) v Zaragoze. V 70.letech také pracoval na několika studiích designů interiéru, zúčastnil se sérií výstav kolektivních kreseb po celém Španělsku.
Od začátku roku 1978 začal kreslit komiksy pro různé fanziny, a v roce 1980 byly jeho práce vystaveny v Angouleme Fair.
Rok 1983 znamenal začátek jeho kariéry jako ilustrátora společnosti NORMA Editorial. Pracuje v USA, Anglii, Švédsku atd. Dělá obálky na knihy a také pro americké časopisy, jako Heavy Metal a National Lampoon, ale také pro evropské jako Cimoc, Comic Art, Ere Comprimée, Total Metal a další; také dělá několik video obalů a obalů na videohry pro různé země.
Roku 1985, pracujíce jako ilustrátor v Americe i v Evropě, publikuje Colección Rambla jím kreslený komiks. V roce 1986 potom Ikusedar Ediciones S. A. publikuje DESFASE, experimentální komiksové album . V roce 1992 je ve Španělsku vydána firmou NORMA Editorial kniha WOMEN (Ženy), sbírka ilustrací za posledních osm let. Soleil Productions vyrábí francouzskou verzi a Edition Comic Forum německou. Také má možnost ukázat na malé výstavě své originály.
V roce 1993 vydává Comic Images kolekci sběratelských karet nazvanou FROM FANTASY TO REALITY (Od fantasy k realitě), obsahující některé Royovy ilustrace.
1994, NORMA Editorial vydává ve Španělsku nový art-book (knihu kreseb) MALEFIC, který opět vydává ve Francii Soleil, v Itálii Hazard a Konemann v ostatních zemích. Kniha WOMEN je znovu vydána a americký Penthouse jí věnuje celý článek.
Začátkem roku 1995 se jeho práce na obálkách knih rozšiřuje na společnosti jako Ballantine, Nal, Daw, Doubleday, Harper Paperbacks, Zebra, Fasa Corporation, Star Trek série pro Pocket Books, dělá pro Penthouse Comix, Marvel's Fleer Ultra X-Men atd. Tytéž ilustrace spolu s dalšími jeho prácemi jsou použity na obálky knih a časopisů v Evropě i východních zemích. Jeho ilustrace se začínají objevovat v různých formátech: jako kalendáře, plakáty, trička, obaly CD, podložky pod myši apod., stejně jako kolekce sběratelských karet THE ART OF HEAVY METAL. Ve stejném roce je také vydána třetí exkluzivní kolekce sběratelských karet THE BEST OF ROYO.
Roku 1996 je jedna z Royových ilustrací použita na obálku americké a německé verze časopisu Penthouse, obsahující také krátký článek pojednávající o něm. Další článek věnovaný jeho ilustracím se objevuje v týdeníku Italian Stampa a také v americkém a německém Airbrush-Action a v Penthouse Comix. Royo vyhrál stříbrnou cenu SPECTRUM III za nejlepší současnou fantasy kresbu, a společně s firmou NORMA Editorial vydává třetí art-book SECRETS (Tajemství). NBM jej vytisklo pro anglicky mluvící země. Ve spolupráci s Heavy Metal vydává NORMA Editorial jeho třetí portfolio WARM WINDS (Teplé větry).
1997, Heavy Metal, časopis uveřejňující obvykle jeho ilustrace na obálkách a v kalendářích, mu věnoval vlastní Galerii a pověřil jej obálkou k dvacátému výročí časopisu, stejně jako sérií ilustrací založených na postavě FAKK2 (Julie Strain), vytvořené Kevinem Eastmanem. Comic Images odstartovaly dvě sběratelské karetní série ROYO SECRET DESIRES (Royovy skryté tužby) a společně s dalšími ilustrátory ARTIST CHOICE (Umělecký výběr). WOMEN a MALEFIC jsou vydány v USA a NORMA Editorial vydává znovu MALEFIC.
V roce 1998 vytvořil další art-book III MILLENIUM. V tomto případě podává svou vizi konce tohoto tisíciletí. Také je vydán tzv. BLACK TAROT stejně jako kalendář Heavy Metal pro rok 1999 a pátá kolekce sběratelských karet také nazvaná III MILLENIUM.
Roku 1999 je opět firmou Barcelona Comic Fair představen jeho nový art-book DREAMS (Sny), obsahující všechny Royovy ilustrace "na objednávku" za posledních deset let. Ještě v 1999 startuje firma Inteleg vinylové sošky založené na obálce MALEFIC, jejichž produkci řídí sám Royo.
Později v témže roce je vydán nový art-book PROHIBITED BOOK (Zakázaná kniha). Toto je kniha obsahující úplně jinou náladu oproti jeho ostatním ilustracím. Oproti ostatním je mnohem více erotická a otevřená. Tento díl vydaný ve speciálním formátu, menším než obvykle, obsahuje ilustrace nadané enormním citem, který nebyl Royovými příznivci nikdy viděn.
V art-booku EVOLUTION (Evoluce) se Royo vrací zpět k albům s většími rozměry. I toto album, stějně jako DREAMS, obsahuje kromě nových prací i díla, vytvořená na zakázku pro takové společnosti jako např. Tor Books, Ballantine Books, Eura a Marvel Comics. Celým albem se opět táhne ženská krása.
Zkušenosti, které Royo nabyl při práci na albu PROHIBITED BOOK rozhodly, že se tomuto tématu věnoval i nadále a tak vznikla kniha PROHIBITED BOOK II, pojednávající o novém typu sexuality, založeném spíše na duchovnu než na fyzičnu. Stejně jako první kniha, vyšla i tato ve tvrdé vazbě a s protiprašným obalem. Tento formát pak mají i všechna pozdější Royova díla.
V roce 2000 byl vydán společností NORMA Editorial art-book nazvaný TATTOOS (Tetování). Jak je již z názvu patrné, art-book obsahuje ilustrace dívek s mnohdy velice složitým a odvážným tetováním.
Ještě před koncem prvního roku nového milénia vychází od Luise Roya dvě nové publikace. Tou první je sada pokerových karet (vydala společnost Frontier), obsahující ty nejkrásnější ženy a dívky z celé autorovy sbírky, tou druhou pak nové album CONCEPTIONS (Návrhy). Toto zatím poslední album vzniklo jako jakási ukázka, jak Royovy nádnehrné kresby vznikají krok po kroku. Obsahuje jak úplně prvotní skicy, tak pozdější návrhy a i konečná díla. V knize je krásně vidět, jak je někdy obraz v autorově fantazii přenesen na papír a ihned bez jakýchkoli úprav je z něj hotový obraz. Jindy zase vznikne skica, která je několikrát překreslována a měněna, než obraz dostane konečně svou konečnou podobu. Ta se může mnohdy od počátečního konceptu značně lišit.


Victoria Francés - biografie

2. září 2006 v 18:17 | HřbiTovanda |  >>VicToRia FranCés
.
.
Victoria Francés se narodila 25. října 1982 ve Valencii ve Španělsku. Většinu života však tráví v Galicii.
Cestuje po mnoha městech Evropy jako do Londýna, Paříže a přijme silný vliv romantické gotiky a autory jako Goethe, E.A. Poe, Baudelaire nebo Bram Stoker.
Aktuálně pokračuje ve studiích Bellas Artes (Krásná Umění) na Facultad de San Carlos de Valencia.
Její první práce profesionálního ilustrátora byly přední strany knih a spisů na objednávku.
Její nejnovější práce jsou publikace jejích prvních ilustrovaných knih
: Favole Lagrimas de Piedra( Bajky: Slzy drahokamu), Favole 2: Liberáme a Favole 3: Gélida Luz(Bajky: Mrazivé světlo), začala být uznávaná jakoArtista revelación en el Salón del Cómics de Barcelona del aňo 2004(Objev v síni comicsů Barcelóna roku 2004), čímž její předchozí kresby byly publikovány i do jiných zemí, než pouze ve Španělsku.
Publikovala také kalendář 2006 a 2007 a několik plakátů se svými kresbami. Jejím posledním projektem je zatím vydání Angel Wings.